Deaf Med Family

DH s úsměvem - Deaf Med Family

Co je mým cílem?

Problematice osob se sluchovým postižením se věnuji již několik let. Jelikož pracuji jako dentální hygienistka, hlavním cílem pro mě donedávna byla hlavně oblast zubních ordinací. Jenže proškolení o problematice neslyšících by potřebovaly všechny obory. A tak když přišla nabídka a zájem z dalších oblastí zdravotnictví, rozhodla jsem se projekt posunout a rozšířit do dalších oborů. Hlavní cíl je představit svět neslyšících, jejich jazyk, možnosti komunikace, předat praktické rady a tipy jak komunikovat s osobami s postižením sluchu a naučit vás několik znaků ze znakového jazyka. Vše proto aby byla komunikace jak pro Vás tak pro neslyšící příjemnější, méně stresová a co nejefektivnější.

O MNĚ

Ing. Bc. Jana Krajčíková (Smažíková)

registrovaná dentální hygienistka

Vzdělání

3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Obor: Dentální hygienistka

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta biomedicínského inženýrství,
Program: Biomedicínská a klinická technika
Obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

O MNĚ

Ing. Bc. Jana Krajčíková
(Smažíková)

registrovaná dentální hygienistka

Vzdělání

3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Obor: Dentální hygienistka

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta biomedicínského inženýrství,
Program: Biomedicínská a klinická technika
Obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví