Deaf Med Family

ZÁKLADY KOMUNIKACE

Komunikace s neslyšícími a nedoslýchavými má svá pravidla. Vyplatí se je znát. Myslíte si, že vám bude stačit zvýšit hlas nebo papír a tužka? Mýlíte se.

Naučíme vás komunikovat správně.

 

Deaf Med Family

ZÁKLADY KOMUNIKACE

Komunikace s neslyšícími a nedoslýchavými má svá pravidla. Vyplatí se je znát. Myslíte si, že vám bude stačit zvýšit hlas nebo papír a tužka? Mýlíte se.

Naučíme vás komunikovat správně.

Desatero komunikace s neslyšícím pacientem ZA PŘÍTOMNOSTI TLUMOČNÍKA

1. Pacient má právo na tlumočníka, pokud o to požádá. Pacient má také právo na volbu komunikačního systému a podle toho probíhá tlumočení (znakový jazyk, znakovaná čeština, …).

2. Udržujte oční kontakt přímo s neslyšícím pacientem. Hovořte pouze k pacientovi, nikoliv k tlumočníkovi. Vyvarujte se tendenci hovořit s tlumočníkem o pacientovi jako o objektu („Zeptejte se ho, zda …“).

3. V ordinaci zaujme tlumočník místo vedle Vás, naproti pacientovi. Pacient by měl vidět na Vás i na tlumočníka.

4. Je vhodné mít dobře osvětlený obličej. Světlo byste neměli mít za zády. Dejte si pozor na oslňování pacienta. Při komunikaci si sundejte roušku.

5. Mluvte přirozeným, ale klidným tempem. Tlumočník Vás upozorní, pokud bude potřebovat na tlumočení více času a požádá Vás o zpomalení. Nezvyšujte hlas.

6. Tlumočník překládá pacientovi veškerou komunikaci v ordinaci. Mějte to na paměti při komunikaci s jiným personálem.

7. Pokud se potřebujete vzdálit od křesla, oznamte to nejdříve pacientovi a poté přerušte komunikaci na dobu, kdy budete pryč či zády k pacientovi.

8. Na konci uceleného sdělení dejte prostor tlumočníkovi k dokončení překladu. Je také vhodné se za každým důležitým sdělením zeptat pacienta, co rozuměl (nikoliv, zda rozuměl!) a nechat prostor pro dotazy pacienta.

9. Na konci návštěvy předejte pacientovi nejdůležitější informace písemně domů. 

10. Na konci návštěvy se s pacientem domluvte na dalším postupu, je vhodné si rovnou domluvit další návštěvu. Na návštěvu neslyšícího pacienta si vždy vyhraďte více času.

DVOURUČNÍ

PRSTOVÁ

ABECEDA

Dvouruční prs

Desatero komunikace s neslyšícím pacientem BEZ PŘÍTOMNOSTI TLUMOČNÍKA

1. Neslyšící pacient má právo na volbu komunikačního systému. Dentální hygienistka by mela toto rozhodnutí maximálně respektovat. Na zvoleném komunikačním systému se domluvte při první návštěvě. Zjištěný komunikační prostředek si poznamenejte do karty pacienta.

2. Oční kontakt s neslyšícím pacientem je klíčový při jakékoliv komunikaci. Pokud se na Vás pacient nedívá, neví, že na něj mluvíte.

3. Pokud chcete navázat oční kontakt, pacienta upozorněte dotykem na paži či rameno. Při upozorňování neklepejte pacientovi na záda či hlavu, mohl by se leknout.

4. V ordinaci se snažte omezit všechny rušivé elementy, například ztlumením rádia či zavřením oken, pokud jsou do rušné ulice. Neslyšící pacienti vnímají daleko více vibrace a otřesy.

5. Pacientovi vždy nejdříve sdělte, o jakém tématu budete mluvit. Při změně tématu pacienta upozorněte. Pokud se potřebujete vzdálit od křesla, oznamte to nejdříve pacientovi a poté přerušte komunikaci na dobu, kdy budete pryč či zády k pacientovi.

6. Na neslyšícího pacienta mluvte klidně, pomalejším rytmem, využívejte mimiku a gestikulaci. Nezvyšujte hlas. Pii komunikaci si nezakrývejte ústa, nepodpírejte si bradu a nežvýkejte. Vždy si při komunikaci sundejte roušku a mějte dobře osvětlený obličej. Dejte si pozor, abyste neoslňovali pacienta lampou.

7. Na konci rozhovoru se zeptejte, co Vám pacient rozuměl. Otázka, zda Vám pacient rozuměl, je nedostačující. Nechte prostor pro dotazy pacienta.

8. Nejdůležitější informace můžete pacientovi napsat na papír, aby si je mohl doma připomenout.

9. Při neúspěšné komunikaci neomezujte informace. Pokuste se najít lepší způsob, jak se s neslyšícím pacientem dorozumět. Pokud je komunikace i tak nedostatečná, domluvte si na příští návštěvu tlumočníka.

10. Na konci návštěvy si rovnou domluvte příští návštěvu. Vyhraďte si na neslyšícího pacienta více času. K neslyšícímu pacientovi přistupujte s respektem, porozuměním, buďte trpěliví a ohleduplní.

 

Informace jsme převzali z práce Specifika přístupu a komunikace s neslyšícím pacientem Jany Svobodové, která je členkou týmu DeafMedFamily.